Leggen Herstellen Bewaken

We gebruiken de natuurlijke momenten uit de onderhoudscyclus om de verbinding te leggen met de bewoner. Dat kan een project zijn voor energetische verbetering en groot onderhoud, of een lift die moet worden vervangen, of open verbrandingstoestellen; noem maar op.

Over het algemeen zal met een beetje moeite het gros van de bewoners meewerken. Maar net die enkeling niet. Die enkeling die eigenlijk al niet in beeld is en probeert om buiten beeld te blijven. Dat is precies die bewoner die u eigenlijk al kwijt bent. Estafet sluit haar diensten op deze momenten aan om makkelijker de verbinding met uw bewoner te leggen.

Als die verbinding is gelegd kunnen we over het algemeen aan het werk. En als het werk wordt gedaan kunnen we goed signaleren. als het werk gereed is staat er een goede basis voor de waakvlamfunctie. Zo doen we twee dingen tegelijk en combineren we het aangename met het nuttige.

Signaleringsfunctie

Door het moment en door onze werkwijze creëren we vertrouwen. Omdat we enige tijd met de bewoner optrekken ontstaat er gelegenheid om te signaleren. Want we 'moeten' naar binnen! We spelen open kaart en kijken de bewoner recht in de ogen. Zo helpen we met onze trappenstoel iemand naar boven en naar beneden, als de lift in onderhoud is. Zo coördineren we de werkzaamheden als een geiser en moederhaard vervangen moeten worden. We ondersteunen de bewoner als er restend asbest gesaneerd moeten worden. Of we zijn de persoonlijke Bouwbuddy bij een intensief onderhoudsproject. Doordat er werk uitgevoerd moet worden is er aanleiding om verbinding te leggen. Door onze werkwijze zijn we in staat om die verbinding te herstellen. Zo vinden we voor u uw bewoners terug die u eigenlijk kwijt was, terwijl u dat misschien niet eens in de gaten had.

In ontwikkeling

De afgelopen paar jaar hebben we veel tijd gestopt in marktonderzoek. Heel veel maatschappelijke instanties gesproken op verschillende terreinen. Er liggen verschillende concepten 'op de plank'. De één eenvoudiger dan de ander. Maar soms lukt het niet om iets uit te werken omdat de markt verandert of omdat partijen geen interesse hebben in nieuwe toetreders. Wij zetten door en houden u op de hoogte. Het gaat ons steeds weer om die ene bewoner.

Waakvlamfunctie

Soms zijn we de enige persoon die ze in lange tijd te spreken krijgen. Of één van de weinige die ze weer enig vertrouwen hebben gegeven. Dat is voor de geïsoleerde bewoner een enorme stap. En een opluchting. Door de werkzaamheden staat de deur open om de verbinding met de corporatie te herstellen. Als het maar enigszins kan nemen we een corporatiemedewerker mee naar de bewoner. Daarna is het de kunst om te voorkomen dat we niet overnieuw hoeven te beginnen. Minimaal contact kan al voldoende zijn om nieuw isolement te voorkomen. Of zelfs om te voorkomen dat de huurder opnieuw in de overlastsfeer terecht komt. Dat zijn toch wel wat bezoekjes waard per jaar. Een waakvlam staat op een heel laag pitje, maar doet het wel. Dat is precies onze rol. We staan op een heel laag pitje, maar doen het wel. We blijven in contact en blijven werken aan de verbinding.

In ontwikkeling

De rol van de waakvlamfunctie willen we met onze opdrachtgevers verder uitwerken. Concreet invullen waar behoefte aan is. Voor elke bewoner die we hebben gevonden is dat weer anders. Het maakt ons niet uit hoe klein het is, als we maar de waakvlam aan houden. Heeft u ideeën, meldt u gerust.